Amerikaan beschouwt alcohol schadelijker dan marihuana


RTI International, deed onderzoek onder meer dan 1.900 volwassenen in Oregon voorafgaand aan de legalisatie van marihuana in deze staat. Verrassend resultaat: uit de enquete blijkt dat meer dan de helft van de ondervraagden (52,5%) alcohol als schadelijker beschouwt dan marihuana. Terwijl slechts een klein percentage (7,5%) ) van mening is dat marihuana überhaupt schadelijk is voor de gezondheid.

Volgens de studie, gepubliceerd in het tijdschrift Preventive Medicine, vinden deelnemers alcohol vooral schadelijker dan marihuana voor de gezondheid. In het onderzoek is ook de politieke voorkeur van de deelnemers meegenomen en de resultaten zijn opvallend. Bijna 6 op de 10 democraten (57,9%), onafhankelijken (56,3%) en mensen zonder politieke overtuiging (61,5%) beschouwen alcohol schadelijker dan marihuana. Terwijl delfde mening bij minder dan een derde van de republikeinen (30,7%) het geval was. Onder de deelnemers die zowel marihuana als alcohol gebruiken, vond (67,7%) alcohol schadelijker dan marihuana. Bij ondervraagden die beide middelen niet gebruiken lag dat percentage iets lager namelijk 48,2%.

“Deze studie is de eerste die de publieke opinie over de schadelijkheid van marihuana en alcohol meet”, zegt Jane Allen, research analist in het RTI’s Center for Health Policy Science and Tobacco Research. “De bevindingen verrasten mij enigszins, omdat er een brede acceptatie is van alcohol voor recreatief gebruik door volwassenen. Daarentegen wordt marihuana op federaal niveau geclassificeerd als drugs. Er lijkt dus een groot verschil te zijn ​​tussen de sociale en juridische status van deze stoffen en de perceptie van de ondervraagden over de schadelijkheid. “

De RTI-studie merkt verder op dat het legaliseren van recreatieve marihuana waarschijnlijk het gebruik van andere stoffen, zoals opioïden en alcohol, zal verminderen en dat bestaande percepties over schadelijkheid hierbij een rol kunnen spelen. Het onderzoek suggereert bijvoorbeeld dat een grotere beschikbaarheid van marihuana de afhankelijkheid van opioïden en andere pijnstillers kan verminderen. De relatie tussen marihuana en alcohol lijkt lastiger. Marihuana functioneert voor sommige gebruikers als vervanging voor alcohol en bij anderen juist weer als aanvulling. Om deze reden is het vooralsnog onduidelijk of legalisatie van marihuana de sociale problemen gerelateerd aan alcohol misbruik zal verhogen of verlagen.

Marihuana is in de USA gelegaliseerd voor medisch en recreatief gebruik in negen staten waaronder Washington DC. En voor medisch gebruik in 20 andere staten.


Like it? Share with your friends!

0 Comments