Gebruikersvoorwaarden

Inleiding

Het Legal-High.nl Community Forum (“Forum”) wordt aangeboden als een openbare dienst om leden van de Legal-High.nl community en andere gebruikers in staat te stellen met elkaar te communiceren door vragen en opmerkingen te posten. Het Forum is onderworpen aan de hand van deze gebruiksvoorwaarden. Als je geïnteresseerd bent om je te registreren om content op ons communityforum te plaatsen, moet je tijdens het registratieproces bevestigen dat je deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en hiermee akkoord gaat.

Privacybeleid

Het privacybeleid van het Forum is te vinden op onze privacypagina. Als je geïnteresseerd bent om je te registreren om inhoud op ons forum te plaatsen, moet je ook tijdens het registratieproces bevestigen dat je de privacyverklaring van het Forum hebt gelezen en hiermee akkoord gaat.

Leeftijdsbeperking

Registratie om het Forum te gebruiken is beperkt tot individuen die zijn

 • 18 jaar of ouder,
 • Geëmancipeerde minderjarigen, of degenen die wettelijke ouderlijke of voogd toestemming hebben en volledig in staat en bevoegd zijn om de voorwaarden, voorwaarden, verplichtingen en verklaringen hierin aan te gaan.
 • Door je te registreren voor het gebruik van het forum, verklaar je dat je voldoet aan bovenstaande criteria.
 • De diensten die worden aangeboden door het Legal-High.nl Forum zijn niet bedoeld voor of gericht op kinderen jonger dan 18 jaar. Als je jonger bent dan 18 jaar, is het verboden om je te registreren en berichten te plaatsen op het Forum.

auteursrechten

Alle informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten zijn eigendom van Legal-High.nl of de oorspronkelijke maker van het materiaal. Het staat je echter vrij om Legal-High.nl-materiaal van deze site te bekijken, te kopiëren, af te drukken en te verspreiden, zolang:

 • Het materiaal alleen wordt gebruikt voor informatieve doeleinden,
 • Het materiaal alleen wordt gebruikt voor niet-commerciële doeleinden, en
 • Gebruik omvat de juiste toeschrijving en copyrightkennisgeving van de maker van het materiaal.

handelsmerken

Je mag het Legal-High.nl logo niet gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Legal-High.nl. Het logo van Legal-High.nl mag niet worden gebruikt in verband met een product of dienst of op een manier die tot verwarring kan leiden of misleidend kan zijn.

Geen garantie

Inhoud op het Forum is door gebruikers gegenereerd en berichten vormen de meningen en inzichten van de auteur en niet van Legal-High.nl. Legal-High.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud die op het Forum is geplaatst, inclusief de juistheid van verklaringen van gebruikers over Legal-High.nl.

Materiaal op deze site wordt geleverd “zoals het is” en vormt geen enkele vorm van garantie, expliciet of impliciet. Legal-High.nl wijst alle garanties af, expliciet of impliciet. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Het omvat ook alle expliciete of impliciete garanties die voortvloeien uit elke handelswijze, gebruik of handelspraktijk.

Beperking van de aansprakelijkheid

Legal-High.nl is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met de inhoud van of het gebruik of het onvermogen om het materiaal op deze site te gebruiken. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het verlies van gegevens of winstderving, zelfs als Legal-High.nl werd gewezen op de mogelijkheden van dergelijke schade.

In geen geval zal een van de functionarissen, beheerders, directeuren, partners, begunstigden, joint venturers, leden, aandeelhouders of andere opdrachtgevers of vertegenwoordigers van Legal-High.nl ooit persoonlijk aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van of inhoud geplaatst op het Forum, en je doet hierbij afstand van het recht om schadevergoeding te vorderen van een dergelijke persoon.

Toegestaan ​​en verboden gebruik

Je mag het Legal-High.nl Forum uitsluitend gebruiken voor het delen en uitwisselen van ideeën met leden van de gemeenschap en andere gebruikers. Alle informatie die op het Forum wordt gepost, wordt openbare informatie. Je stemt ermee in het Forum te gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wetten.

Je zult geen materiaal uploaden of verzenden dat inbreuk maakt op of inbreuk maakt op het auteursrecht, patent, handelsmerk of handelsgeheim van een persoon, noch mag je in berichten informatie vrijgeven waarvan de openbaarmaking een schending van eventuele vertrouwelijkheidsverplichtingen zou kunnen zijn, waaronder, maar niet beperkt tot, verplichtingen in een geheimhoudingsovereenkomst.

Het is uitdrukkelijk verboden persoonlijke gegevens van communityleden of andere gebruikers die op het Forum kunnen verschijnen, samen te stellen en te gebruiken voor het maken van marketinglijsten of het gebruiken van dergelijke informatie voor commerciële doeleinden.

Je stemt ermee in dat je geen toegang krijgt tot of probeert toegang te krijgen tot het account van een andere gebruiker, of je identiteit verkeerd weer te geven of probeert te gebruiken tijdens het gebruik van het Legal-High.nl Forum.

Geposte informatie

Het is verboden om de volgende inhoud overal op het Legal-High.nl Forum of op andere Legal-High.nl webpagina’s te plaatsen of te verzenden:

 • Inhoud die staats- of federale wetgeving schendt
 • Inhoud die illegale activiteiten bespreekt met de bedoeling deze te plegen
 • Inhoud die lasterlijk is of die anderen belastert of bedreigt
 • Lastige uitspraken
 • Haat
 • Inhoud die obsceen is
 • Niet-geautoriseerd auteursrechtelijk beschermd materiaal of materiaal dat inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van iemand anders
 • Inhoud die vertrouwelijk is of onderworpen is aan een geheimhoudingsovereenkomst
 • Reclame of enige andere vorm van commerciële uitingen
 • Communicatie die kan worden verward met officiële communicatie van Legal-High.nl of een ander communitylid
 • Inhoud die anders aanstootgevend of aanstootgevend is

LEGAL-HIGH.NL BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM INHOUD UIT HET FORUM TE VERWIJDEREN.

Jouw inzending

Alle persoonlijke informatie die je verstrekt aan Legal-High.nl terwijl je jezelf registreert om op het Forum te posten, wordt behandeld in overeenstemming met ons Privacybeleid. Zoals uiteengezet in ons Privacybeleid, verleen je door het plaatsen van een bericht aan ons Forum toestemming om de inhoud van dat bericht, samen met je naam en andere gegevens, openbaar te delen op internet.

Content moderatie

Moderators kunnen, maar zijn niet verplicht, de inhoud van berichten die op het forum worden gepost, te controleren of beoordelen. Moderators zijn geen werknemers of op andere wijze in dienst van Legal-High.nl, maar fungeren als moderators in hun hoedanigheid als community leden. Moderators kunnen ten allen tijde naar eigen goeddunken en in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden inhoud van het Forum bewerken of verwijderen. Legal-High.nl en de moderators zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van berichten die op het Forum worden geplaatst, ongeacht of deze voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van auteursrecht, smaad, privacy, obsceniteit of anderszins.

Export van informatie

Internationale wetten kunnen de export van bepaalde technische gegevens en software naar bepaalde gebieden verbieden. Inhoud van deze site mag niet worden gedownload of anderszins worden geëxporteerd in strijd met het internationale recht.

Kennisgeving voor updates en wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden

Naarmate het Forum evolueert, kunnen wij de gebruiksvoorwaarden bijwerken. De hier vermelde gebruiksvoorwaarden zijn altijd van kracht. We raden je aan om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te lezen.

Vragen

Neem voor vragen over deze voorwaarden contact op met  info@legal-high.nl.