Wat zijn dissociatieven?


Dissociatieven (ook wel ‘dissociatieve anesthetica’ genoemd) zijn een klasse van psychedelische drugs. Deze drugs wordt gekenmerkt door vervormde zintuiglijke waarnemingen en gevoelens van ontkoppeling of onthechting van de omgeving. Dissociatief betekent dat je een scheiding ervaart tussen je geest en je lichaam. De effecten hangen sterk af van hoeveel je neemt, persoonlijke eigenschappen zoals eerdere ervaring, hoe je je op dat moment voelt en de omgeving waarin je gebruikt. De effecten kunnen dus per persoon en per keer verschillen.

Voorbeelden van dissociatieven

 • Ketamine wordt gebruikt in chirurgie en diergeneeskunde als verdoving. Het veroorzaakt geheugenverlies en analgesie (pijnverlichting). Lage doses produceren stimulerende effecten; gemiddelde tot hoge doses produceren mogelijk buiten het lichaam of bijna-dood ervaringen.
 • PCP – phencyclidine (PCP) was oorspronkelijk een narcosemiddel dat ontwikkeld voor operaties bij mensen. PCP heeft zowel hallucinogene als dissociatieve eigenschappen. Door de dissociatieve effecten van PCP voelen gebruikers zich verwijderd van hun lichaam en hun omgeving. Dit effect produceert een trance-achtige toestand. Het heeft ook sterke anesthetische effecten, die geheugenverlies en analgesie (pijnverlichting) veroorzaken. Ook wel bekend als “angeldust”.
 • DXM is een bestanddeel in hoestdrank. Gebruik van DXM komt in Nederland weinig voor maar wel in de Verenigde Staten. In hoge dosis kan een roes optreden die in de buurt komt van middelen als ketamine of PCP. Je krijgt het gevoel alsof lichaam en geest gescheiden raken.
 • Lachgas is de gangbare naam voor distikstofmonoxide (N2O). Het inhaleren van lachgas zorgt voor een korte en (soms) sterke roes. Vaak gaat de gebruiker de omgeving anders zien en klinken geluiden anders. Iemand kan lacherig worden, vandaar de naam ‘lach’ gas.

Hoe worden ze gebruikt?

Dissociatieven worden meestal ingenomen door te snuiven, oraal, intramusculaire injectie of ingeademd. De individuele effecten van elk dissociatief kunnen sterk verschillen tussen elk persoon.

Legal-High.nl dissociatieven

Drugsgebruik neemt bepaalde risico’s met zich mee – zelfs voorgeschreven medicijnen kunnen ongewenste bijwerkingen veroorzaken

Effecten van dissociatieven

Dissociatieven beïnvloeden iedereen verschillend, op basis van:

 • grootte, gewicht en gezondheid
 • of de persoon eraan gewend is
 • of andere drugs en/of medicijnen worden ingenomen
 • de genomen hoeveelheid
 • de sterkte van de drug (varieert van batch tot batch).

Veel dissociatieven hebben algemene verdovende effecten, waaronder slaperigheid, trage ineffectieve ademhaling, pijnverlichting, anesthesie en verlies van spiercontrole, evenals cognitieve en geheugenstoornissen. Amnesie is een vaak gemelde bijwerking. Sommige dissociatieven beïnvloeden dopamine-afgifte en de opioïde systemen van het lichaam en kunnen euforie veroorzaken.

De effecten van dissociatieven kunnen variëren, maar over het algemeen zijn ze kortwerkend, afhankelijk van het specifieke type dissociatief. Bij gebruik kan het volgende optreden:

 • euforie
 • drift
 • ontspannen
 • gelukkig
 • pijnloos
 • verdoven
 • beschermde
 • veilig
 • bewusteloos
 • onbewust
 • visuele of auditieve hallucinaties.

Gezondheid en veiligheid

Het gebruik van dissociatieven is waarschijnlijk gevaarlijker wanneer:

 • gebruikt in combinatie met alcohol of andere drugs, met name benzodiazepinen en opiaten, omdat deze de ademhaling kunnen vertragen en het risico op overdosering vergroten
 • tijdens autorijden of machines bedienen, omdat het vermogen van een persoon om afstand en ruimte te beoordelen beperkt wordt
 • gebruikt in een onveilige omgeving als nachtclubs of festivals. Er zijn verschillende meldingen van mensen die zichzelf hebben verwond
 • bij herhaaldelijk of gebruik in grote doses kunnen dissociatieven neurotoxisch zijn, wat betekent dat het zenuwstelsel wordt vergiftigd
 • bij gebruik alleen (in het geval dat medische hulp vereist is)
 • de persoon een psychisch probleem heeft

Misselijkheid kan optreden bij veel dissociatieven, meestal direct na toediening – in het algemeen met een volle maag. Het is het beste om 3-4 uur voor gebruik niet te eten.

Afhankelijkheid en tolerantie

Er zijn aanwijzingen dat mensen die dissociatieven gebruiken afhankelijkheid en tolerantie ontwikkelen. Tolerantie betekent dat mensen grotere hoeveelheden moeten nemen voor hetzelfde effect. Verslaving aan dissociatieven kan psychologisch, fysiek of beide zijn. Mensen die afhankelijk zijn van dissociatieven kunnen merken dat het gebruik ervan veel belangrijker wordt dan andere activiteiten in hun leven. Gebruikers kunnen hunkeren naar de drugs en vinden het moeilijk om te stoppen met gebruiken.

Mensen die psychologisch afhankelijk zijn van dissociatieven, kunnen een drang voelen om te gebruiken wanneer ze zich in een specifieke omgeving bevinden of met vrienden omgaan. Fysieke afhankelijkheid treedt op wanneer het lichaam van een persoon zich aanpast aan de dissociatieven en went aan het functioneren met deze producten.


Like it? Share with your friends!

0 Comments